Dmytro Yu. Syzonov, PhD, associate professor of the Department of Stylistics and Language Communication at Kyiv National Taras Shevchenko University, Member of the editorial board of the collection of scientific works "Actual problems of Ukrainian linguistics: theory and practice".

Main research interests: media linguistics, functional stylistics, lexicography, Ukrainian media language.

Публікації автора у SCOPUS


Сизонов Д. (Syzonov, Dmytro) Фразеологічні інновації української мови у медіалінгвістичному висвітленні. Studia Slavica Hung. 63/2 (2018). С. 333–346.
DOI: https://doi.org/10.1556/060.2018.63.2.13


Scopus Author ID: 57209321114

Публікації автора у Web of Science

Syzonov D. Media Phraseology and the Dynamics of the Ukrainian Language: the Psycholinguistic and Stylistic Paradoxes. Psycholinguistics. 2018. №24(2). Р. 277-292. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-2-277-291

Сизонов Д.Ю. Психолінгвістичні основи медіаграмотності: до проблеми інтерпретації медіатекстів. Science and education. 2017. №7. С. 82-88. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-7-13

Профіль у Web of Science: publons.com/a/1461742/

НОВІ СЛОВА ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В МЕДІА (2019)

Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник /
Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019. Ч.2. 119 с.

Друга частина інноваційного словника об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах – газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2018 рік. У словнику вміщено близько 300 мовних одиниць, що репрезентують сучасний український медіапростір. Лексикографічний проект «Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа» під керівництвом проф. Л.І. Шевченко діє за участі студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» та викладачів кафедри стилістики та мовної комунікації. Словник розрахований на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів – усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

Проект кафедри стилістики та мовної комунікації за участі молодих учених

Виробнича практика: методичні рекомендації

Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика») / Упорядн.: Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : Логос, 2019. 28 с.

До навчально-методичного комплексу увійшли рекомендації щодо проходження практики, вміщені вимоги до рівня знань, умінь і навичок магістрантів, інформація про бази практики, визначені навчальні цілі та завдання виробничої практики, окреслені критерії оцінювання, подаються вимоги до звітної документації. У додатках до видання подані джерела, з якими магістри можуть працювати під час виробничої практики, зразки супровідних документів, список праць з медіалінгвістики.

НОВІ СЛОВА ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В МЕДІА (2018)

Нові слова та фразеологізми в українських медіа : словник /
Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. Ч.1. 120 с.

Перший випуск інноваційного словника нових слів та фразеологізмів в українських ЗМІ об’єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах – газетах і журналах, на радіо та телебаченні, в Інтернеті, рекламі за 2017 рік. Словник об’єднує близько 300 мовних одиниць і створений як авторський проект під керівництвом проф. Л.І. Шевченко та викладачів і студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» кафедри стилістики та мовної комунікації.

Словник розрахований на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів — усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

Проект кафедри стилістики та мовної комунікації за участі молодих учених

ЛІНГВІСТИЧНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО

Лінгвістичне термінознавство: програма навчальної дисципліни для студентів ОР «бакалавр» спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. Київ : Логос, 2017. 36 с.


У розгорнуту навчальну програму нової нормативної дисципліни для студентів 2 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, крім плану лекцій та практичних занять, вміщені зразки проміжних та контрольних робіт, наукова література з коментарем, подані методичні матеріали для студентів та перелік питань до підсумкового контролю.

Нові слова та фразеологізми в медіа

Завантажити книгу
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. 114 с.

Інноваційний словник нових слів та фразеологізмів в українських ЗМІ є першим словником у медіалінгвістиці, який об’єднує неолексику та неофразеологізми в сучасному вербальному просторі України на основі медійних джерел – газет і журналів, радіо та телебачення, Інтернет-простору, реклами. Словник створено в рамках авторського проекту під керівництвом проф. Л.І. Шевченко та викладачів і студентів спеціалізації «Медіалінгвістика» кафедри стилістики та мовної комунікації.

Розраховано на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів — усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

Проект кафедри стилістики та мовної комунікації за участі молодих учених

Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики


Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та  література, іноземна мова» спеціалізації  «Медіалінгвістика») / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов : за ред. Л.І. Шевченко. Київ : Логос, 2017. 27 с.

У методичному виданні визначена мета та завдання соціально-комунікативної практики, окреслені етапи виробничої практики (ознайомчий, підготовчий, виробничий, підсумковий), подаються критерії оцінювання практики та зразки звітної документації.


КОМПЛЕКС ПРОГРАМ ІЗ МЕДІАЛІНГВІСТИКИ

Комлекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (ОКР "бакалавр") / укладачі: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Київ : "Логос", 2016. 72 с.

У друкованому комплексі подаються програми дисциплін із медіалінгвістичної спеціалізації бакалаврату спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова". Авторами видання, викладачами кафедри стилістики та мовної комунікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Л.І. Шевченко, доц. Д.В. Дергачем, доц. Д.Ю. Сизоновим подаються детальні навчальні програми з дисциплін "Основи медіалінгвістики,", "Проблеми лінгвістичного аналізу медіатексту", "Медійна лексикографія", "Теорія медіакомунікації", "Медійна етика", "Медійна жанрологія", "Медійна фразеологія" та ін. 
Програми є авторськими та інноваційними в системі вищої освіти України. Розраховано на студентів спеціалізації "Медіалінгвістика", є доповненням словника "Медіалінгвістика" (2014).

З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

ЮРИСЛІНГВІСТИКА

Словник енциклопедичного типу представляє інноваційний підхід до системного знання з юрислінгвістики в сучасній українській лексикографії. Подано основні терміни юрислінгвістики, окреслено їх поняттєвий обсяг, місце у структурі нового напрямку лінгвістичного знання. Словник включає основну бібліографію праць, у яких репрезентовано різні наукові аспекти аналізу юрислінгвістичної проблематики, а також фахові словникові видання, що дозволяють поглибити знання з юрислінгвістики. В додатках наводяться тексти деяких законів, що регулюють діяльність у сфері юрислінгвістики, зокрема лінгвістичної експертизи.

Розраховано на фахівців-юрислінгвістів, мовознавців, юристів, політологів, студентів - усіх, хто професійно цікавиться юрислінгвістикою.

Видання входить в серію видавничого пректу "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі"
Українська мова та література: тестовий комплекс

Сизонов Д.Ю., Злотник-Шагіна О.О.
Українська мова та література : тестовий комплекс / Д.Ю. Сизонов, О.О. Злотник-Шагіна. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 300 с.


Пропонований посібник містить практичний матеріал у вигляді тестових завдань з української мови та літератури трьох форматів – простого й ускладненого рівнів та з відкритими відповідями. Укладений відповідно до чинних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів України та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику авторами пропоновані тести нового зразка з української мови та літератури, що сприятимуть повторенню, узагальненню та систематизації вивченого, якісній підготовці до ЗНО, самоосвіті з української мови та літератури.

Розраховано на учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, абітурієнтів, учителів, викладачів, а також тих, хто цікавиться українською мовою та літературою.


З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Лінгвістична експертиза" (для студентів Київського національного універитету імені Тараса Шевченка) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Київ : Логос, 2015. 40 с.

У виданні пропонуються навчально-методичні рекомендації до нової спеціалізації Київського національного універитету імені Тараса Шевченка, визначені основні напрямки навчання, їх зміст, а також запропонована комплексна бібліогрфія (монографії, дисертації та автореферати дисертацій, навчальні посібники, словники, навчально-методичні видання, наукові статті) до спеціалізації. 

МЕДІАЛІНГВІСТИКА: навчально-методичний комплекс зі спеціалізації

Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. проф. Л.І. Шевченко. Вид. 2-ге, перероб. і доповн. Київ : Логос, 2015. 38 с.

У виданні пропонуються методичні рекомендації до нової спеціалізації Інституту філології, визначені основні напрямки навчання, їх зміст, а також запропонована комплексна бібліогрфія (монографії, навчальні посібники, навчально-методичні видання, наукові статті) до спеціалізації. 

ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Лінгвістична експертиза : програма і методичні рекомендації факультативу для магістрів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова" / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. Київ : Логос, 2014. 64 с.

Студентам-магістрантам пропонується комплексна програма нового факультативу в Інституті філології "Лінгвістична експертиза". У виданні представлені структура, тематичний план факультативу, зразки контрольних робіт, а також межі компетенції лінгвіста-експерта, тексти для аналізу й лінгвістичної експертизи та бібліографія.


З питань придбання комплексної програми
пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

МЕДІАЛІНГВІСТИКА: словник термінів і понять (2-ге видання)

переглянути книгу
Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 326 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (№1 / 11-18261 від 27.11.2013)


Друге видання словника нового типу представляє систему операційних термінів і понять сучасної медіалінгвістики, подає основну бібліографію, де проаналізовано різні підходи до медіалінгвістичної проблематики, та словникові видання медійної термінології. В додатках наводяться тексти кодексів професійної етики журналістів України, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан, а також основних законів, які регламентують діяльність засобів масової інформації.

Розраховано на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів — усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

Видання входить в серію видавничого пректу "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі"

З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

Горизонтами модерної лінгвістики : ювілейне видання

переглянути видання
Лариса Іванівна Шевченко : горизонтами модерної лінгвістики / Уклад. Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2014. 317 с.

Зібрано статті видатного українського мовознавця, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри історії та стиілстики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, професора Шевченко Лариси Іванівни.
Вибрані праці з теорії, філософії мови. лінгвістичної славістики, функціональної стилістики, історії українського мовознавства друкувались у різних збірниках наукових праць. Зібрані разом, вони дозволяють октреслити об'ємний портрет науковця.
Видання укладено учнями та колегами Л.І. Шевченко до її ювілею.

Для науковців, аспірантів, стцдентів, усіх, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сучасного мовознавства. 

МЕДІАЛІНГВІСТИКА: словник термінів і понятьМедіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / за ред. Л.І. Шевченко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. 247 с.


Словник нового типу представляє систему операційних термінів і понять сучасної медіалінгвістики, подає основну бібліографію, де проаналізовано різні підходи до медіалінгвістичної проблематики, та словникові видання медійної термінології. В додатках наводяться тексти кодексів професійної етики журналістів України, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан.

Розраховано на фахівців у галузі медійної комунікації, журналістів, медіалінгвістів, студентів — усіх, хто професійно цікавиться медіасферою.

З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства

Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упоряд. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; За ред. Л.І. Шевченко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 343 с. ; 16 іл.


У пропонованому виданні зроблено аналіз фахової діяльності однієї з випускових кафедр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – кафедри історії та стилістики української мови. Подано інформацію про публікації членів кафедри, захисти дисертацій, зміст навчальних дисциплін, окреслено історію створення кафедри, її сучасність і перспективи розвитку.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів – усіх, хто цікавиться актуальними проблемами українського мовознавства.


З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал: монографія


Сизонов Д.Ю.
Медична термінологія в мас-медіа : стилістичний потенціал [монографія] / Д.Ю. Сизонов. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 198 с.

Монографію присвячено функціонально-стилістичному аналізу медичної термінології у стилі масової інформації сучасної української літературної мови. Розглядається вторинна номінація термінів, їх стилістичні функції в мові ЗМІ, а також визначаються й аналізуються функціональні домінанти медичної термінології в комунікативному полі мас-медіа в контексті постулатів функціональної стилістики, лінгвопрагматики, медіалінгвістики та інтелектуалізації мови.

Для філологів, журналістів, культурологів, психолінгвістів, викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться функціональною стилістикою, лексикологією та медіалінгвістикою.


З питань придбання посібника пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика»

Переглянути 
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. Київ : Логос, 2013. 38 c.

Студентам спеціалізації «Медіалінгвістика» (спеціальність "українська мова та література, іноземна мова") Інституту філології пропонується навчально-методичний комплекс, де визначено основні напрями спеціальності, їх зміст, а також запропоновано базову бібліографію спеціалізації за диференціацією на основну і додаткову.

З питань придбання навчально-методичного комплексу 
пишіть на e-mail: dm_sizonov@ukr.net

E-mail: dm_sizonov@ukr.net

Популярні видання